4 października w Skrzyszowie odbyła się trzecia edycja rajdu Ludzi Pracy z okazji rocznicy nadania naszej szkole imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz w związku z obchodami Roku miejscowego poety Edwarda Zolowskiego. O godzinie 9:30 rowerzyści zebrali się na placu przy szkole w Skrzyszowie gdzie zostały rozdane numery startowe. Na start przybyło około 50 sympatyków dwóch kółek.

Były to osoby w wieku od 19 do 70 lat, ponieważ rajd miał charakter rekreacyjny. Znaleźli się wśród nich także rowerzyści z Rzeszowa, z p. Tomaszem Nalepą na czele, członkiem Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej “Leliwa”, którzy przyjechali stamtąd na rowerach. Uczestnicy rajdu zostali serdecznie powitani przez gospodarza rajdu, dyrektora szkoły Andrzeja Ziajora. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. proboszcza Janusza Skrzypka złożono wiązanki kwiatów w szkole pod tablicą patrona Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod tablicą Wiejskiego Domu Kultury im. Edwarda Zolowskiego w obecności wójta gminy Piotra Cielca i sołtysa, radnego wsi Andrzeja Budzika.